Aanmelden

De Masterclass van Sarah Kapustin biedt ruimte voor drie deelnemers. Er zijn drie categorieën:

  • tot 12 jaar
  • 12 tot 19 jaar
  • volwassenen

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 oktober 2019 aanmelden door een mailtje te sturen naar masterclass@festivalvdviool.nl

Het mailtje dient de volgende informatie te bevatten:

  • de leeftijd van de kandidaat
  • de motivatie om aan de Masterclass deel te nemen
  • het stuk dat tijdens de auditie wordt gespeeld. Dit stuk mag niet langer zijn dan vijf minuten. Het kan gaan om een kort (en krachtig) afgerond geheel of een passage uit een langer vioolwerk. 

De auditie is op 12 oktober in de kapel van de Mannenzaal. De kandidaten spelen dan voor de selectiecommissie bestaande uit Rossi Ovtcharova, Anoek Brokaar en vioolbouwer Jurriaan van Roon. Zij kiezen de drie kandidaten – uit elke leeftijdscategorie één – voor de Masterclass van Sarah Kapustin.

Vragen over de Masterclass en de selectieprocedure kunnen via masterclass@festivalvdviool.nl worden gesteld. 

Kandidaten die meedoen aan de selectieprocedure krijgen indien het aantal vrije plaatsen het toelaat een uitnodiging voor de Masterclass op 3 november. Mocht dit niet mogelijk zijn, ontvangen zij een attentie als dank voor hun medewerking.